سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
4 ماه

فروش ویلا نوشهر

رویان

560,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
560,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا در نور

میانرود

360,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
360,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا در نوشهر

سیسنگان

580,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع
580,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
4 ماه

ویلا نور

نور

850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
850,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

نور

700,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
700,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

چمستان

680,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
680,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، Mazandaran Province, Iran

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

چمستان، Mazandaran Province, Iran

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

رویان

800,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نوشهر

رویان

530,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
530,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا در نور

سرکاج

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 140 متر مربع
450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 140 متر مربع
4 ماه

خریدویلا در چمستان

نعمت آباد

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 185 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 185 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا در نور

سلیاکتی

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا در نور

سلیاکتی

640,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
640,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
4 ماه

خریدویلا در نور

جاده دریا

235,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
235,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
4 ماه

خریدویلا در نور

بهدشت

180,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
180,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا شمال چمستان

نور، Mazandaran Province, Iran

120,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 105 متر مربع
120,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 105 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا در رویان

رویان، Iran

600,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا شمال چمستان

چمستان، Mazandaran Province, Iran

130,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
130,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع