سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

رویان

1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در چمستان

مازندران نور شهر چمستان

450,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
450,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در رویان

مازندران رویان

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
4 ماه

خریدویلا چمستان سنددار

بهدشت

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
4 ماه

ویلا ارزان در چمستان

جاده چمستان

150,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 155 متر مربع
150,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 155 متر مربع
4 ماه

خریدویلا چمستان سنددار

مغانده

400,000,000 تومان / کلیدتحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
400,000,000 تومان / کلیدتحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
4 ماه

خریدویلا در چمستان

بهدشت

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا رویان

مازندران

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نوشهر

مازندران

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نوشهر

مازندران

1,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
1,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا جنگلی رویان

مازندران

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 340 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 340 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نوشهر

مازندران

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

چمستان، Mazandaran Province, Iran

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
4 ماه
4 ماه

خرید ویلا چمستان شهرکی

چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نوشهر

مازندران، Iran

650,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نوشهر

مازندران، Iran

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا در نوشهر

نارنج بن

820,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع
820,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 650 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا درچمستان

پشت پارک جنگلی نور

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا در نوشهر

لتینگان

870,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
870,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا دوبلکس رویان

مازندران رویان

400,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع