سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
3 ماه

ویلا در شمال

نور

600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 4 حمام 180 متر مربع
600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 4 حمام 180 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در شمال اقساطی

نور

550,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
550,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
3 ماه

ویلا چمستان

نوشهر

890,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
890,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
3 ماه

ویلا ویو جنگل

نور

660,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 175 متر مربع
660,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 175 متر مربع
3 ماه

ویلا شهرکی

نور، Mazandaran Province, Iran

490,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 140 متر مربع
490,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 140 متر مربع
3 ماه

ویلا استخردار

نور

2,200,000,000 تومان
4 اتاق خواب 5 حمام 340 متر مربع
2,200,000,000 تومان
4 اتاق خواب 5 حمام 340 متر مربع
3 ماه

ویلا دوبلکس سند دار

نور

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
3 ماه

ویلا جنگلی

جاده دریا

360,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
360,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
3 ماه

ویلا سند دار

چمستان

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 180 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 180 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در شمال

نوشهر

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع
3 ماه

ویلا جنگلی در نور

نور

1,500,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 1 حمام 135 متر مربع
1,500,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 1 حمام 135 متر مربع
4 ماه

خرید کاخ ویلا در شمال

نور

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه
4 ماه

خرید ویلا شمال

چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا در نوشهر

چلندر

900,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 345 متر مربع
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 345 متر مربع
4 ماه
4 ماه

خرید ویلا در شمال

رویان

1,600,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
1,600,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
4 ماه
4 ماه

خرید ویلا در شمال

رویان

1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 460 متر مربع
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 460 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نور

نور

180,000,000 تومان / کلیدتحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 175 متر مربع
180,000,000 تومان / کلیدتحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 175 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

رویان

2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 500 متر مربع
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 500 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در شمال

رویان

500,000,000 تومان / کلیدتحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
500,000,000 تومان / کلیدتحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

خریدویلا چمستان سنددار

بهدشت

100,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
100,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

1,000,000,000 تومان / کلیدتحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
1,000,000,000 تومان / کلیدتحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع