سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

300,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
300,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا شمال چمستان

نور

100,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
100,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا در نور

نور

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
5 اتاق خواب 5 حمام 350 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
5 اتاق خواب 5 حمام 350 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا چمستان

نور، Mazandaran Province, Iran

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
3 ماه

ویلا باغ در چمستان

چمستان

1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
3 ماه

خرید ویلادر نوشهر

نوشهر

2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 310 متر مربع
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 310 متر مربع
3 ماه

ویلا شمال

چمستان

330,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
330,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
3 ماه

ویلا ساحلی رویان

مازندران ایزدشهر

1,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
1,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

نوشهر

2,300,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
2,300,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
3 ماه

ویلا در نور

مازندران نور

1,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
1,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
3 ماه

ویلا چمستان

چمستان

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
3 ماه

ویلا سیسنگان

مازندردان سیسنگان

3,200,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 380 متر مربع
3,200,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 380 متر مربع
3 ماه
3 ماه

ویلا شمال

چمستان

350,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
350,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در نوشهر اقساطی

نوشهر

900,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
900,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
3 ماه

ویلا در نور حیاط دار

نور

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 265 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 265 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا در نور

پشت پارک جنگلی

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
3 ماه

خریدویلا چمستان سنددار

نعمت آباد

100,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
100,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
3 ماه
3 ماه

ویلا شمال

چمستان، Mazandaran Province, Iran

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در چمستان

نور

500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع