سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
3 ماه

فروش ویلا در چمستان

چمستان

720,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
720,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

910,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 190 متر مربع
910,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 190 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان، Mazandaran Province, Iran

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

نوشهر

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا جنگلی نور اقساطی

نور

220,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 221 متر مربع
220,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 221 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا چمستان نعمت آباد

نور

190,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 195 متر مربع
190,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 195 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا رویان اقساطی

رویان

550,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 225 متر مربع
550,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 225 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

180,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
180,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

نوشهر

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
3 ماه

ویلا شمال

چمستان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
3 ماه

ویلا شمال

چمستان

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
3 ماه

ویلا شمال

چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

310,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
310,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
3 ماه

ویلا شمال

چمستان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
3 ماه

ویلا چمستان

چمستان

265,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 80 متر مربع
265,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 80 متر مربع
3 ماه

ویلا چمستان

Mazandaran Province, Nur, جاده نور - چمستان، Iran

280,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
280,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

330,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
330,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع