سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
7 ماه

ویلانقلی در شمال قیمت مناسب

نور

320,000,000 تومان / 80 میلیون پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام
320,000,000 تومان / 80 میلیون پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

خرید ویلا در چمستان

مازندران

400 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
400 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در سیسنگان

نوشهر

350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام
350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

ویلا نور

مازندران

300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
7 ماه

فروش ویلاباغ در نور اقساطی

نور

1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام
7 ماه

خرید ویلا در سیسنگان

نوشهر

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

360,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
360,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

نور

160,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 1 حمام
160,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 1 حمام
7 ماه

خرید ویلا در چمستان

نور

250,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام
250,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

ویلا در شمال

چمستان

410,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
410,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
7 ماه

ویلا در شمال

حومه رویان

320,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
320,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

حومه رویان

600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع
7 ماه

ویلا در شمال

مازندران،نور

130,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 1 حمام
130,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 1 حمام
7 ماه

ویلا در شمال جنگلی

مازندران،نور

185,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام
185,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

خرید ویلا نوساز

رویان

650,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام
7 ماه

خرید ویلا شهرکی

رویان

550,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام
550,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام
7 ماه

خرید ویلا

چمستان

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام
7 ماه

خرید ویلا

نور

650,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام
7 ماه

خرید ویلا

چمستان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع