سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
7 ماه

خرید ویلا در نور اقساطی

چمستان

480,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام
480,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

خرید ویلا در نور

چمستان جنگلی

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در چمستان سندتک برگ

سعادت اباد

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

نور

650,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

خرید ویلا درشمال اکازیون

نور جاده دریا

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

165,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 1 حمام 160 متر مربع
165,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 1 حمام 160 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

نور الیملات

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
7 ماه

ویلا درشمال

نور الیملات

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
7 ماه

ویلا شمال چمستان

مازندران -چمستان

430,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام
430,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

ویلاشمال

چمستان

110,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام
110,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام
7 ماه

خرید ویلا در نور

نور

115,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام
115,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام
7 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

220,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 230 متر مربع
220,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 230 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در رویان

مازندران

180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 1 حمام 140 متر مربع
180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 1 حمام 140 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
7 ماه

ویلا درشمال

نور

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
7 ماه

فروش ویلا جنگلی در نور

نور

350,000,000 تومان / 90 میلیون پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام
350,000,000 تومان / 90 میلیون پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

ویلا نما رومی در سعادت اباد

نور

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام
750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام
7 ماه

ویلا در شمال جنگلی

نور

300,000,000 تومان / 70میلیون پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام
300,000,000 تومان / 70میلیون پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

ویلا درشمال

نور جاده دریا

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع