سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
7 ماه
7 ماه

ویلا در نور شهرکی

مازندران

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
7 ماه

ویلا شمال نوشهر ساحلی

چلندر

560,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 180 متر مربع
560,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 180 متر مربع
7 ماه

ویلا شمال اقساطی با سند جنگلی

نور سعادت اباد

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلا رویان شهرکی

رویان

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
7 ماه

ویلا شمال چمستان اقساطی

چمستان

280,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام
280,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

خرید ویلا در شمال

رویان

600,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام
600,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام
7 ماه

ویلا شمال چمستان جنگلی

چمستان سعادت اباد

600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
7 ماه

ویلا شمال نوشهر

نوشهر

1,200,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام
1,200,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام
7 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلا چمستان شهرکی بنا

چمستان

410,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام
410,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

خرید ویلا در شمال

نور

450 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 3 حمام
450 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 3 حمام
7 ماه

فروش ویلا در نوشهر لاکچری

نوشهر

6,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام
6,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام
7 ماه

فروش ویلا اکازیون در رویان

نور

2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام
7 ماه
7 ماه

ویلا رویان مدرن شهرکی

رویان

1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
7 ماه

فروش کاخ ویلای لاکچری در شمال

سعادت اباد

1,200,000,000 تومان / 200میلیون پیش
4 اتاق خواب 3 حمام
1,200,000,000 تومان / 200میلیون پیش
4 اتاق خواب 3 حمام
7 ماه

خریدویلا جنگلی نور

نور

100,000,000 تومان / پیشپرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
100,000,000 تومان / پیشپرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلایی چمستان شهرکی

چمستان بهدشت

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلا چمستان شهرکی بنا

چمستان

350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام
350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام
7 ماه

ویلا شمال نوساز

چمستان

450,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام
450,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام
7 ماه

ویلا در چمستان

چمستان

500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
7 ماه

ویلا شمال چمستان اقساطی

چمستان

350,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام
350,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام