سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
7 ماه
7 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

145,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 110 متر مربع
145,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 110 متر مربع
7 ماه
7 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

160,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
160,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
7 ماه

ویلا نور

نور

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 151 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 151 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلا در شمال

چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا چمستان

چمستان بهدشت

300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام
300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

خرید ویلا جنگلی در چمستان

چمستان

105,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع
105,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا چمستان

چمستان اهودشت

250,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام
250,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه
7 ماه

شهرک وارش نوساز سنددار

نور کنار دانشگاه ازاد

320,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام
320,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه
7 ماه

نور متری سنددار

نور دارجار

350,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام
350,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه
7 ماه

چمستان شهرک یاس

چمستان نعمت اباد

400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلا شمال چمستان جنگلی

چمستان

100,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
100,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

نور جاده دریا

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

85,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 1 حمام 140 متر مربع
85,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 1 حمام 140 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

300,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
300,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در رویان

مازندران

180,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
180,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در رویان

مازندران

270,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
270,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

140,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
140,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
7 ماه

ویلا شمال چمستان

چمستان

450,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام
450,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه
7 ماه

ویلا رویان شهرکی مدرن

رویان

1,600,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
1,600,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلا چمستان استخردار شهرکی

چمستان

400,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 280 متر مربع
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 280 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلا چمستان

چمستان

300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع