سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
7 ماه

خرید ویلا در شمال سنددار

مازندران

160,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع
160,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع
7 ماه

فروش ویلا جنگلی نور

نور

220,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 185 متر مربع
220,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 185 متر مربع
7 ماه

فروش ویلا چمستان سعادت آباد

نور

235,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
235,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا چمستان

نور

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
7 ماه

فروش ویلا چمستان نما رومی

چمستان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
7 ماه

فروش ویلا چمستان

نور

450,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع
7 ماه

ویلا نور جنگلی

نور

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
7 ماه

ویلا در شمال نوشهر

نوشهر

500,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 1 حمام 140 متر مربع
500,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 1 حمام 140 متر مربع
7 ماه

ویلا در شمال سعادت اباد

مازندران

100,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
100,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
7 ماه

ویلا استخردار شمال

چمستان

180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 1 حمام
180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 1 حمام
7 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

160,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 1 حمام 160 متر مربع
160,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 1 حمام 160 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

200,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
200,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

110,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام
110,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه
7 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

160,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
160,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
7 ماه
7 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

170,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
170,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
7 ماه
7 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

145,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
145,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
7 ماه
7 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

160,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
160,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
7 ماه
7 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
7 ماه

ویلا نور

نور

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
7 ماه
7 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

220,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
220,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
7 ماه
7 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

170,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 129 متر مربع
170,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 129 متر مربع