سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
7 ماه

فروش ویلا چمستان سعادت آباد

چمستان

300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
7 ماه

فروش ویلا چمستان ارزان

چمستان

95,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
95,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
7 ماه

فروش ویلا جنگلی نور

نور

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
7 ماه

ویلا در چمستان

چمستان

400,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 210 متر مربع
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 210 متر مربع
7 ماه

ویلا در شمال سعادت اباد

نور

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
7 ماه

ویلا نور جنگلی

نور

100,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 140 متر مربع
100,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 140 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال نوساز

نور_ چمستان

460,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام
460,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

خرید ویلا شهرکی در شمال

چمستان

230,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
230,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در چمستان ارزان

چمستان

105,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
105,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
7 ماه

ویلاشمال

چمستان

115,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام
115,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

ویلا نوشهر جنگلی

نوشهر

320,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
320,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلا رویان شهرکی مدرن

رویان

1,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
1,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلا رویان شهرکی مدرن

چمستان

600,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

370,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
370,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام
7 ماه

ویلا متری در رویان

رویان

100,000,000 تومان / پیش پرداخت
5 اتاق خواب 4 حمام 530 متر مربع
100,000,000 تومان / پیش پرداخت
5 اتاق خواب 4 حمام 530 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در رویان جنگلی

مازندران

250,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 210 متر مربع
250,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 210 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در چمستان شهرکی

مازندران

200,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال نوساز

مازندران

170,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
170,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع