سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
7 ماه

فروش ویلا چمستان ارزان

چمستان

95,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
95,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
7 ماه

فروش ویلا جنگلی نور

نور

300,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
300,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
7 ماه

فروش ویلا چمستان

چمستان

300,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
300,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا سند دار در چمستان

چمستان

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 1 حمام
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 1 حمام
7 ماه
7 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

180,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
180,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
7 ماه
7 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

240,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
240,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

220,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
220,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

150,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع
150,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع
7 ماه

ویلا در شمال

نور چمستان

500,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام
500,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام
7 ماه

خرید ویلا در چمستان نوساز

چمستان

420,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
420,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
7 ماه

ویلا شمال نوشهر

نوشهر

950,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام
950,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام
7 ماه
7 ماه

جنگلی ویلا در شمال

مازندران

130,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 110 متر مربع
130,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 110 متر مربع
7 ماه

ویلا در شمال اکازیون سنددار

جاده دریا

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا درشمال

نور

220,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
220,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در نور

نور

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع

ویلا در شمال جنگلی

نور چمستان

550,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام
550,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

خرید ویلا استخردار

چمستان

2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
5 اتاق خواب 3 حمام
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
5 اتاق خواب 3 حمام
7 ماه

خرید ویلا شمال استخردار

چمستان

400,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 230 متر مربع
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 230 متر مربع
7 ماه

ویلاشمال

چمستان

140,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام
140,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

ویلا در شمال

چمستان

400,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
7 ماه

ویلا شمال

رویان

530,000,000 تومان / پیش پرداخت
6 اتاق خواب 4 حمام
530,000,000 تومان / پیش پرداخت
6 اتاق خواب 4 حمام