سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
7 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

100,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
100,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا شهرکی در چمستان

چمستان

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا ارزان در چمستان

چمستان

110,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
110,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
7 ماه

فروش ویلا جنگلی نور

نور

450,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 320 متر مربع
450,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 320 متر مربع
7 ماه

ویلا چمستان نما رومی اقساطی

چمستان

200,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
200,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
7 ماه

فروش ویلا جنگلی نور

نور

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
7 ماه

فروش ویلا جنگلی نور

چمستان

110,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
110,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

230,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
230,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

نور

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا چمستان

چمستان

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

نوشهر

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام
7 ماه

خرید ویلا نوشهر

مازندران

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
7 ماه
7 ماه

نور 180متری نوساز شهرکی

چمستان شهربند

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
7 ماه

ویلا در چمستان

چمستان

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا چمستان

چمستان

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلا رویان شهرکی 300 بنا

رویان

1,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام
1,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام
7 ماه
7 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

600,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام
600,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام
7 ماه

فروش ویلا چمستان نما مدرن

نور

200,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
200,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
7 ماه

فروش ویلا همکف چمستان

چمستان

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال ارزان

چمستان

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع