سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
7 ماه

خرید ویلا در چمستان استخردار

چمستان

400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
7 ماه
7 ماه

فروش ویلا شهرک برند نور

امیراباد سعادت اباد

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
7 ماه
7 ماه

خرید ویلا در نور

نور دارجار

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان

450,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
450,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام
7 ماه
7 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

400,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه
7 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام
400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه
7 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام
7 ماه

ویلا در چمستان شهرکی

جاده دریا

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
7 ماه

ویلا در چمستان سنددار

سعادت اباد

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
7 ماه

ویلا در شمال ارزان چمستان

اهودشت

350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

370,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام
370,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

خرید ویلا سیسنگان

سیسنگان

900,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
7 ماه

ویلا لاکچری شمال

نور

1,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 4 حمام
1,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 4 حمام
7 ماه
7 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

300,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام
300,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

700,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 380 متر مربع
700,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 380 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام
7 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

500,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 350 متر مربع
500,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 350 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلا رویان شهرکی

رویان

1,600,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام
1,600,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام
7 ماه

ویلاچمستان

چمستان_بهدشت

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام