سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
3 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

2,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
2,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا شمال

چمستان

400,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
3 ماه

ویلا نوشهر ساحلی

نوشهر

1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا در نور اقساطی

نور

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 240 متر مربع
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 240 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

رویان

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در شمال

نوشهر

800,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

نوشهر

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا شمال

نور

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 328 متر مربع
750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 328 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا اقساطی در نور

نور

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در چمستان جنگلی

چمستان

980,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
980,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا در نور

نور

190,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
190,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
3 ماه

ویلا در چمستان

چمستان

90,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 90 متر مربع
90,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 90 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا نور اقساطی

نور

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان_سعادت آباد

500,000,000 تومان / کلیدتحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
500,000,000 تومان / کلیدتحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

310,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
310,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
3 ماه

ویلا در چمستان

چمستان

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال اقساطی

چمستان

600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع
600,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع