سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
6 ماه

فروش ویلا شمال استخردار

نور

280,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
280,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا شهرکی رویان

رویان، مازندران، Iran

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 340 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 340 متر مربع
6 ماه

ویلا استخردار شهرکی در نوشهر

نوشهر

3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 230 متر مربع
3,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 230 متر مربع
6 ماه

ویلا نیم پیلوت سنددار نور

نور

370,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
370,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
6 ماه

ویلا شهرکی در چمستان سنددار

چمستان

400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
6 ماه

ویلا ارزان در چمستان

چمستان

250,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
250,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع
6 ماه
6 ماه

ویلا رویان شهرکی

رویان

1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام
6 ماه
6 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام
6 ماه
6 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام
400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام
6 ماه
6 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام
7 ماه

خریدویلادر نور

الیمالات

375,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام
375,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام
7 ماه

ویلا در شمال جنگلی

نوشهر

800,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام
7 ماه

خرید ویلادر چمستان

چمستان

450,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 165 متر مربع
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 165 متر مربع
7 ماه

ویلا درشمال

سیسنگان

1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام
7 ماه

ویلای استخردار در نور

نور

300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در شمال

نوشهر

1,900,000,000 تومان / پیش پرداخت
5 اتاق خواب 4 حمام
1,900,000,000 تومان / پیش پرداخت
5 اتاق خواب 4 حمام
7 ماه

ویلا جنگلی در نور

جاده دریا

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
7 ماه

کاخ ویلای در نور

سعادت اباد

1,000,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
1,000,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
7 ماه

ویلا در نور 4 خوابه

عباسا نور

400,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع
7 ماه

خرید ویلا در چمستان سنددار

سعادت اباد

600,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 380 متر مربع
600,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 380 متر مربع
7 ماه
7 ماه

ویلا باغ چمستان

چمستان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام