سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
6 ماه

خرید ویلاشمال

سعادت آباد

450,000,000 تومان / کلید تحویل
5 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
450,000,000 تومان / کلید تحویل
5 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا چمستان

چمستان_آهودشت

300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا شمال

نور

210,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
210,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا سیسنگان

نوشهر_سیسنگان

1,500,000,000 تومان
5 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
1,500,000,000 تومان
5 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا شمال

چمستان

375,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 210 متر مربع
375,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 210 متر مربع
6 ماه

فروش ویلا چمستان

ایزدشهر، Mazandaran Province, Iran

120,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
120,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
6 ماه

ویلا در رویان جنگلی شهرکی

رویان

1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
6 ماه

ویلا استخردار لاکچری

نور

1,200,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 750 متر مربع
1,200,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 750 متر مربع
6 ماه

ویلا استخردار لاکچری

نور، Mazandaran Province, Iran

750,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 900 متر مربع
750,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 900 متر مربع
6 ماه

ویلا زیر قیمت نور

نور، Mazandaran Province, Iran

660,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
660,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
6 ماه

ویلا سعادت آباد

چمستان

550,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 900 متر مربع
550,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 900 متر مربع
6 ماه

ویلا رویان شهرکی

رویان، Mazandaran Province, Iran

800,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
800,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
6 ماه

ویلا ارزان چمستان

چمستان

400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 350 متر مربع
400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 350 متر مربع
6 ماه

ویلا قطعه اول جنگل فوق العاده

نور، Mazandaran Province, Iran

580,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 670 متر مربع
580,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 670 متر مربع
6 ماه

ویلا شهرکی لاکچری

نور، Mazandaran Province, Iran

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 700 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 700 متر مربع
6 ماه
6 ماه

ویلا محدود رویان

رویان، Iran

1,100,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 340 متر مربع
1,100,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 340 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا استخردار در نور

جاده نور

650,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا در نوشهر

سیسنگان

520,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
520,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
6 ماه

فروش ویلا جنگلی نور

نور

400,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 280 متر مربع
400,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 280 متر مربع
6 ماه

ویلا در ایزدشهر جنگلی

ایزدشهر، Mazandaran Province, Iran

150,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
150,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع