سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
6 ماه

ویلا چمستان جنگلی

چمستان

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
6 ماه
6 ماه

ویلا چمستان

چمستان

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
6 ماه

خریدویلارویان

رویان

370,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
370,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
6 ماه

خریدویلا چمستان

سعادت آباد

350,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
350,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا نوشهر

سیسنگان

1,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
1,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا در نوشهر

سیسنگان

720,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
720,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
6 ماه

ویلا در شمال

مازندران، Iran

160,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
160,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
6 ماه

خرید ویلاشمال

مازندران، Iran

500,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
500,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
6 ماه

ویلا در شمال

مازندران، Iran

700,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
700,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال نوساز

نوشهر

610,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
610,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال مبله

سیسنگان

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
6 ماه

ویلا چمستان جنگلی

چمستان

800,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
800,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

1,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 110 متر مربع
1,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 110 متر مربع
6 ماه

خریدویلارویان

صلاح الدین کلا

400,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
400,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
6 ماه

خریدویلارویان

ونوش

370,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
370,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا نوشهر

سیسنگان

550,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
550,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال نوساز

چمستان

550,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
550,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال جنگلی

چمستان، Mazandaran Province, Iran

450,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
450,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال جنگلی

چمستان، Mazandaran Province, Iran

410,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
410,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
6 ماه

خرید ویلاشمال

چمستان

120,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
120,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا نور

نور

150,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
150,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع