سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
6 ماه

فروش ویلا جنگلی نور

نور

300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
6 ماه

فروش ویلا نور

ایزدشهر، Mazandaran Province, Iran

150,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 120 متر مربع
150,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 120 متر مربع
6 ماه

فروش ویلا همکف جنگلی

چمستان

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نخ شمال

870,000,000 تومان / پیش پرداخت
5 اتاق خواب 4 حمام 720 متر مربع
870,000,000 تومان / پیش پرداخت
5 اتاق خواب 4 حمام 720 متر مربع
6 ماه

خریدویلارویان

اب پری

570,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
570,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا نوشهر

سیسنگان

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 290 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 290 متر مربع
6 ماه

ویلا دوبلکس در نور

نور

1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان، Mazandaran Province, Iran

320,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
320,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در نوشهر

Mazandaran Province, 22, پارک جنگلی سی سنگان، Iran

2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 420 متر مربع
2,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 420 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا در سیسنگان شهرکی

سیسنگان

2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 600 متر مربع
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 600 متر مربع
6 ماه
6 ماه

ویلا چمستان

چمستان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نخ شمال

1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 290 متر مربع
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 290 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 217 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 217 متر مربع
6 ماه
6 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، Mazandaran Province, Iran

400,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 260 متر مربع
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 260 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا در چمستان

سعادت اباد

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
6 ماه
6 ماه

ویلا چمستان

چمستان

350,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
350,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا چمستان

نعمت آباد

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
6 ماه

ویلا چمستان جنگلی

چمستان

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان، Mazandaran Province, Iran

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان، Mazandaran Province, Iran

400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

290,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
290,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع