سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
6 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

110,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
110,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا در شمال

نور

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

800,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

1,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
1,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
6 ماه
6 ماه

ویلا رویان شهرکی

رویان، Mazandaran Province, Iran

1,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
1,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا استخردار در نور

سعادت اباد

600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
6 ماه
6 ماه

خرید ویلا رویان

رویان، Mazandaran Province, Iran

2,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
2,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

650,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 240 متر مربع
650,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 240 متر مربع
6 ماه

خریدویلارویان

رویان

400,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 240 متر مربع
400,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 240 متر مربع
6 ماه
6 ماه

ویلا چمستان

چمستان، Mazandaran Province, Iran

350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا در رویان

مازندران، Iran

500,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
500,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
6 ماه

خرید ویلاشمال

مازندران

150,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
150,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان، Mazandaran Province, Iran

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال جنگلی

Mazandaran Province, ايزدخورده، جاده نور - چمستان، Iran

610,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
610,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
6 ماه

فروش ویلا در نور

نصرت آباد

180,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
180,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
6 ماه

ویلا چمستان جنگلی

چمستان

400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 110 متر مربع
400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 110 متر مربع