سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
6 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر _ ونوش

500,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
500,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
6 ماه
6 ماه

خرید ویلا چمستان

چمستان، Mazandaran Province, Iran

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
6 ماه
6 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
6 ماه

خرید ملک در نور

کرداباد

100,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 110 متر مربع
100,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 110 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا در چمستان

نور _ چمستان

600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان، Mazandaran Province, Iran

250,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
250,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان، Mazandaran Province, Iran

1,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
1,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
6 ماه
6 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
6 ماه

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، Mazandaran Province, Iran

400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال جنگلی

]lsjhk

400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا در نوشهر سنددار

نوشهر

10,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
10,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
6 ماه

ویلا نما مدرن رویان

رویان

1,000,000,000 تومان / کلید تحویل
5 اتاق خواب 5 حمام 400 متر مربع
1,000,000,000 تومان / کلید تحویل
5 اتاق خواب 5 حمام 400 متر مربع
6 ماه

ویلا شمال

نور، Mazandaran Province, Iran

420,000,000 تومان / کلید تحویل
5 اتاق خواب 5 حمام 350 متر مربع
420,000,000 تومان / کلید تحویل
5 اتاق خواب 5 حمام 350 متر مربع
6 ماه

فروش ویلا نور اقساطی

نور، Mazandaran Province, Iran

170,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
170,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان، Mazandaran Province, Iran

400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
6 ماه

خرید ویلا شمال استخردار

چمستان

250,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
250,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان، Mazandaran Province, Iran

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
6 ماه

ویلا چمستان

چمستان

100,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع
100,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع