سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا در چمستان اقساطی

نور

130,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
130,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا رویان اقساطی

رویان، Iran

1,000,000,000 تومان / کلید تحویل
5 اتاق خواب 5 حمام 350 متر مربع
1,000,000,000 تومان / کلید تحویل
5 اتاق خواب 5 حمام 350 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

600,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
600,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا رویان اقساطی

مازندران، Iran

350,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 235 متر مربع
350,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 235 متر مربع
5 ماه

ویلا مدرن استخردار

نور، Mazandaran Province, Iran

400,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 600 متر مربع
400,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 600 متر مربع
5 ماه

ویلا شهرکی جنگلی

نور، Mazandaran Province, Iran

130,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
130,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
5 ماه

ویلا استخردار شهرکی

نور، Mazandaran Province, Iran

400,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
400,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا شهرکی لوکس

نور، Mazandaran Province, Iran

750,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 2 حمام 500 متر مربع
750,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 2 حمام 500 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا در چمستان

پمپ بنزین آهودشت - چمستان، Mazandaran Province, Iran

120,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
120,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
5 ماه
5 ماه

خرید ویلا چمستان اقساطی

چمستان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

مازندران

250,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
250,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا چمستان مهندسی ساز

چمستان

400,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 310 متر مربع
400,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 310 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

400,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
400,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال

مازندران، Iran

285,000,000 تومان / کلید تحویل
03 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
285,000,000 تومان / کلید تحویل
03 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

500,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
500,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

نور

620,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 140 متر مربع
620,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 140 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

نور

450,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
450,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع