سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
5 ماه

ویلا در شمال

مازندران

260,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
260,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
5 ماه

خریدویلادرنور

گنج یاب

190,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
190,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در رویان

مازندران

1,200,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 380 متر مربع
1,200,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 380 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان_وازیوار

1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
1,600,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
5 ماه

ویلا سوپرلوکس در رویان

رویان

1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

450,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

1,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
1,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال

مازندران، Iran

100,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
100,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا شمال ارزان

چمستان

150,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 130 متر مربع
150,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 130 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

770,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
770,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال اقساطی

چمستان

650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
5 ماه

خریدویلا در رویان

تاشکوه

240,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
240,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا در نور

دارجار

180,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 310 متر مربع
180,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 310 متر مربع
5 ماه

ویلا استخردار در نور

جاده نور

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا در نور

دارجار

220,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
220,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

سیسنگان

280,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
280,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

375,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
375,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 145 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 145 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 135 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 135 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در سعادت آباد

نور_سعادت آباد

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع