سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

رویان

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا شمال ارزان

چمستان

180,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
180,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
5 ماه

ویلا چسبیده به جنگل

نور

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
5 ماه

ویلا باغ لوکس

نور، Mazandaran Province, Iran

350,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 700 متر مربع
350,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 700 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا استخردار در نور

نور

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر دوبلکس

نوشهر سیسنگان

1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

330,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
330,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

مازندران

8,000,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع
8,000,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در رویان

مازندران

450,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
450,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا رویان شهرکی

رویان

800,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 360 متر مربع
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 360 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا سیسنگان ساحلی

رویان

2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 460 متر مربع
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 460 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا رویان شهرکی

رویان

2,000,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 340 متر مربع
2,000,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 340 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا رویان شهرکی

رویان

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
5 ماه

ویلا در نور اقساطی

نور

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا استخردار سعادت آباد چمستان

مازندران

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا در رویان

رویان

1,000,000,000 تومان / کلید تحویل
5 اتاق خواب 5 حمام 300 متر مربع
1,000,000,000 تومان / کلید تحویل
5 اتاق خواب 5 حمام 300 متر مربع
5 ماه

ویلای جنگلی در شمال

مازندران شهرستان نور، Nur, Mazandaran Province, Iran

400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا در چمستان اقساطی

چمستان

100,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
100,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

نور_رویان

2,300,000,000 تومان
5 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
2,300,000,000 تومان
5 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
6 ماه

خریدویلا در نوشهر

سیسنگان

560,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
560,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع