سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

130,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
130,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر_سیسنگان

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نور

نور

220,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
220,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
5 ماه

باغ ویلا استخردار چمستان

چمستان جاده جنگلی

150,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
150,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
5 ماه

خریدویلارویان

وازیوار

680,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
680,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا ساحلی

لتینگان

850,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
850,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
5 ماه
5 ماه

شهرک یاس نور

نور

350,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
350,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا دوبلکس چمستان

مازندران، Iran

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
5 ماه

کاخ ویلایی در نور

نور

400,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع
400,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا در نور

نور

200,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 115 متر مربع
200,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 115 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا رویان اقساطی

رویان، Mazandaran Province, Iran

1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
5 ماه

خرید ویلای جنگلی شمال

مازندران، Iran

350,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
350,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
5 ماه

خریدویلا در نور

دارجار

280,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
280,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

چلک

2,000,000,000 تومان / کلید تحویل
5 اتاق خواب 5 حمام 800 متر مربع
2,000,000,000 تومان / کلید تحویل
5 اتاق خواب 5 حمام 800 متر مربع
5 ماه

خریدویلا در نور

دارجار

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا رویان اقساطی

رویان

400,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 190 متر مربع
400,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 190 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا شمال ارزان

چمستان

630,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
630,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
5 ماه
5 ماه

خرید ویلا در شمال

نوشهر، Mazandaran Province, Iran

750,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 500 متر مربع
750,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 500 متر مربع
5 ماه
5 ماه

خرید ویلا در شمال

نوشهر

1,250,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 510 متر مربع
1,250,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 510 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا شمال

نور

1,500,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
1,500,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
5 ماه
5 ماه

خرید ویلا در شمال

رویان، Mazandaran Province, Iran

18,000,000,000 تومان / کلید تحویل
5 اتاق خواب 3 حمام 1000 متر مربع
18,000,000,000 تومان / کلید تحویل
5 اتاق خواب 3 حمام 1000 متر مربع