سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
3 ماه

ویلا در چمستان

چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

رویان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 130 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 130 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
3 ماه
3 ماه

ویلا کنار جنگل چمستان

منطقه جنگلی

470,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
470,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
3 ماه
3 ماه

ویلا حیاط دار نوشهر

جنگلی ساحلی

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 165 متر مربع
800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 165 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
3 ماه
3 ماه

خرید ویلا جنگلی شمال

جنگلی

400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
3 ماه
3 ماه

ویلا داخل شهرک شمال

جنگلی

1,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
1,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
3 ماه

ویلا درشمال

چمستان

500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در شمال

رویان

2,300,000,000 تومان
5 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
2,300,000,000 تومان
5 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
3 ماه

ویلا درشمال

نور، استان مازندران، ایران

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 100 متر مربع
180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 100 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

Mazandaran Province, Nur, جاده نور - چمستان، Iran

180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا در نور

نور

630,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
630,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع