سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
5 ماه

خرید ویلا در چمستان ارزان

چمستان

450,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
450,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر سیسنگان

950,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
950,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا در چمستان

چمستان

800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 180 متر مربع
800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 180 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال چمستان اقساطی

چمستان

450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
5 ماه

نیم پیلوت 135 متری استخردار نور

جاده جنگلی نور به چمستان

420,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 135 متر مربع
420,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 135 متر مربع
5 ماه

خریدویلا در نور

کرداباد

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

370,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع
370,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع
5 ماه

خریدویلارویان

صلاحدالدین کلا

900,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا رویان

رویان

1,300,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 290 متر مربع
1,300,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 290 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا استخردار چمستان

مازندران، Iran

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 120 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 120 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا جنگلی نور

مازندران

100,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
100,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا نور اقساطی

مازندران

200,000,000 تومان / اقساطی
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
200,000,000 تومان / اقساطی
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

چمستان

450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

نور رویان

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
5 ماه

خریدویلا در چمستان

کردآباد

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
5 ماه

خریدویلارویان

تاشکوه

330,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
330,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

سیترا

760,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
760,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
5 ماه

ویلا جنگلی در نوشهر سنددار

سیسنگ، West Azerbaijan Province, Iran

800,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان ارزان

جاده چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

100,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 110 متر مربع
100,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 110 متر مربع
5 ماه

خرید ویلاباغ در شمال

چمستان

130,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
130,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع