سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
5 ماه

فروش ویلا نما مدرن نور

مازندران

150,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 130 متر مربع
150,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 130 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا در چمستان اقساطی

چمستان

170,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
170,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا جنگلی نور

مازندران

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا در چمستان اقساطی

مازندران

100,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 95 متر مربع
100,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 95 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

چلک

1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

سیسنگان

480,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
480,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا در نور

سنگین ده

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نور

نور

200,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
200,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

230,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 330 متر مربع
230,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 330 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

340,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
340,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
5 ماه

ویلا چمستان جنگلی

چمستان

450,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
450,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان نوساز

چمستان

700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا اقساطی شمال

مازندران

150,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 1 حمام 160 متر مربع
150,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 1 حمام 160 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

290,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 270 متر مربع
290,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 270 متر مربع
5 ماه

خرید ویلاشمال

مازندران

500,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
500,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در رویان

مازندران

400,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
400,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نور شهرکی

جاده نور

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال جنگلی سنددار

جاده جنگلی

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال جنگلی

چمستان

950,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
950,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان نوساز

چمستان

630,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
630,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال اقساطی

چمستان

650,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
650,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع