سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

مازندران نوشهرسیسنگان

1,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع
1,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

مازندران

900,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 500 متر مربع
900,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 500 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال نوساز

نور_چمستان

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 145 متر مربع
550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 145 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال نوساز

چمستان

470,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع
470,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا

چمستان

440,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
440,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال اقساطی

چمستان

380,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
380,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

مازندران، Iran

6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
6,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

مازندران

500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

مازندران

400,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا شیک در نور

نور

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
5 ماه

ویلا چمستان به قیمت

چمستان _ نور

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا چمستان

چمستان

140,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
140,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
5 ماه

خرید ویلای به قیمت در چمستان

چمستان

140,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
140,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
5 ماه

خریدویلادرنور

سرکاج

280,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
280,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

160,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع
160,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در سیسنگان

نوشهر_سیسنگان

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 450 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 450 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا چمستان به قیمت

چمستان

140,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
140,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
5 ماه

خریدویلادرنور

سرکاج

180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 155 متر مربع
180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 155 متر مربع
5 ماه

خریدویلادرنور

سرکاج

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع