سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
5 ماه

خرید ویلا شمال ارزان

نور

850,000,000 تومان / اقساطی
3 اتاق خواب 2 حمام 500 متر مربع
850,000,000 تومان / اقساطی
3 اتاق خواب 2 حمام 500 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا شمال

چمستان

500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 240 متر مربع
500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 240 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

310,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
310,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال چمستان

چمستان، Mazandaran Province, Iran

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
5 ماه
5 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان، Mazandaran Province, Iran

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

نور

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

نور

460,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
460,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا شمال

چمستان _ بهدشت

250,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
250,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا شمال چمستان

چمستان

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

900,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 420 متر مربع
900,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 420 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا در نور اقساطی

نور

650,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
650,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا در چمستان اقساطی

چمستان

950,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
950,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

ویلا در نور شهرکی

نور

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
5 ماه

ویلا در رویان ساحلی

رویان

4,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
4,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا در رویان لاکچری

رویان

2,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
2,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال لاکچری

نور

1,200,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
1,200,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع