سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
5 ماه

فروش ویلا در نوشهر لاکچری

نوشهر

250,000,000 تومان
5 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
250,000,000 تومان
5 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا در نوشهر ارزان

نوشهر

1,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
1,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
5 ماه

دوبلکس لوکس ساخت متفاوت

نور رویان

950,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 175 متر مربع
950,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 175 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر

2,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
2,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
5 ماه

دوبلکس لوکس جنگلی نما سنگ

نور

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
5 ماه

نیم پیلوت لوکس جنگلی

نور رویان

400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 130 متر مربع
400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 130 متر مربع
5 ماه

نیم پیلوت جنگلی 125 متری

نور چمستان

390,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 125 متر مربع
390,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 125 متر مربع
5 ماه

خریدویلا در نور

گنج یاب

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا ارزان چمستان

چمستان، Mazandaran Province, Iran

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
5 ماه

خریدویلارویان

چلندر

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا در سیسنگان

رویان

1,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
1,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نور

نور

220,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
220,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا شمال

رویان

1,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
1,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال رویان

رویان

1,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
1,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
5 ماه

خریدویلا در نور

کردآباد

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 135 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 135 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا ارزان

نور

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نور

نور

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 600 متر مربع
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 600 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نور

گنج یاب

450,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
450,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

رویان

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا درنوشهر

ونوش

250,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
250,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا ارزان درچمستان

چمستان

480,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
480,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع