سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

رویان

1,700,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
1,700,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال چمستان

چمستان

300,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
300,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال چمستان

چمستان، Mazandaran Province, Iran

600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال رویان

رویان

1,600,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
1,600,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

نوشهر، Mazandaran Province, Iran

2,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
2,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا کوهستانی نور

چمستان

300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا ایزدشهر اقساطی

ایزدشهر

160,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
160,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نور

نور

650,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 270 متر مربع
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 270 متر مربع
5 ماه

1200متری نوشهر

نوشهر

1,200,000,000 تومان / کلید تحویل
5 اتاق خواب 5 حمام 420 متر مربع
1,200,000,000 تومان / کلید تحویل
5 اتاق خواب 5 حمام 420 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا اقساطی نور

نور، Mazandaran Province, Iran

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نور

مازندران، Iran

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نور

نور

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 300 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 1 حمام 300 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا لوکس در شمال

نور

400,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان، Mazandaran Province, Iran

720,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
720,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
5 ماه
5 ماه

خرید ویلا چمستان

چمستان

750,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
750,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
5 ماه
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

800,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
800,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شهرکی سیسنگان

سیسنگان

1,600,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
1,600,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا چمستان شهرکی

چمستان

370,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
370,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نور

نور

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 235 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 235 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا نوشهر

مازندران

400,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 620 متر مربع
400,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 620 متر مربع