سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
5 ماه

خرید ویلا در سیسنگان

سیسنگان

700,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 380 متر مربع
700,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 380 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال ساحلی

رویان

4,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 460 متر مربع
4,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 460 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال ساحلی

رویان

6,500,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
6,500,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

رویان

1,900,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
1,900,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال ساحلی

رویان، Mazandaran Province, Iran

2,800,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
2,800,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا مدرن در نور

نور

220,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
220,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا شمال استخردار

نور

220,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
220,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال رویان

رویان

1,900,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
1,900,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

رویان

2,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
2,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نور

نور

810,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
810,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

رویان، Mazandaran Province, Iran

2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان_بهدشت

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
5 ماه

خرید کاخ ویلا شمال

نور

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 210 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 210 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال چمستان

چمستان

320,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع
320,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال ساحلی

رویان

2,300,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
2,300,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا به قیمت شمال

آمل

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا به قیمت در چمستان

چمستان

320,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
320,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در سعادت آباد

نور

575,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
575,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

2,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
5 اتاق خواب 5 حمام 600 متر مربع
2,100,000,000 تومان / پیش پرداخت
5 اتاق خواب 5 حمام 600 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال چمستان

چمستان، Mazandaran Province, Iran

2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال سیسنگان

سیسنگان

2,400,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
2,400,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع