سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال چمستان

چمستان

600,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
600,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

رویان

2,000,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
2,000,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال جنگلی

نور الیمالات

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
5 ماه

ویلا دوبلکس نور

نور

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 230 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 230 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا به قیمت در شمال

نور

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

مازندران نوشهر

5,000,000,000 تومان
03 اتاق خواب 30 حمام 460 متر مربع
5,000,000,000 تومان
03 اتاق خواب 30 حمام 460 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

رویان

2,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 330 متر مربع
2,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 330 متر مربع
5 ماه

خریدویلا در چمستان

بهدشت

100,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
100,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
5 ماه

خریدویلا در چمستان

سعادت آباد

600,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
600,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

330,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
330,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا شمال سعادت آباد

نور

400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
5 ماه

خریدویلارویان

انارجار

480,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
480,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا نور

نور

550,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 210 متر مربع
550,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 210 متر مربع
5 ماه

خریدویلا در رویان

وازیوار

490,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 340 متر مربع
490,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 340 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا شمال

چمستان

350,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
350,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در سیسنگان

صلاح الدین کلا

800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

رویان

1,500,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
1,500,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

700,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع
700,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا لوکس در نور

نور

600,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
600,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

رویان

1,800,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
1,800,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع