سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
2 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

230,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
230,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
2 ماه

ویلا در شمال

چمستان

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
2 ماه

ویلا در چمستان

چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
2 ماه

ویلا در شمال

چمستان

220,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
220,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
2 ماه

ویلا در چمستان

چمستان

130,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
130,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
2 ماه

ویلا در شمال

چمستان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
2 ماه

ویلا در شمال

چمستان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 230 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 230 متر مربع
2 ماه

ویلا در شمال

چمستان

180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
2 ماه

ویلا در چمستان

رویان

260,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
260,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
2 ماه

ویلا در شمال

چمستان

110,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
110,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
2 ماه

ویلا در شمال

چمستان

155,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
155,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
2 ماه

ویلا در شمال

چمستان

185,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
185,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
2 ماه

خرید ویلای اقساطی در نور

نور

1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 2 متر مربع
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 2 متر مربع
2 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

800,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 3 متر مربع
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 3 متر مربع
2 ماه

ویلا در نوشهر

نوشهر

1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
5 اتاق خواب 5 حمام 500 متر مربع
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
5 اتاق خواب 5 حمام 500 متر مربع
2 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 210 متر مربع
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 210 متر مربع
2 ماه

ویلا در شمال

چمستان

130,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
130,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
2 ماه
2 ماه

ویلا نخ شمال رویان

نخ شمال

1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
2 ماه
2 ماه

ویلا سمت جنگل نوشهر

منطقه جنگلی

1,300,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
1,300,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
3 ماه

ویلا در چمستان

چمستان

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 155 متر مربع
180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 155 متر مربع