سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
5 ماه

خرید ویلا رویان ونوش به قیمت

رویان

600,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
600,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

نور_جاده دریا

900,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
900,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

1,000,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
1,000,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
5 ماه

ویلا مدرن سرسبز سنددار نور

نور

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 115 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 115 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا مبله نوشهر

نوشهر

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع
5 ماه

خرید ویلای لوکس در رویان

رویان

1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 500 متر مربع
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 500 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا شمال جاده دریا

نور _ جاده دریا

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

750,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
750,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

800,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
800,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا شمال وازیوار

رویان _ وازیوار

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال شهرکی

چمستان

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

چمستان

600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا لوکس در رویان

رویان

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

چمستان سعادت اباد

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

چمستان

280,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
280,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا شمال جاده دریا

نور

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

چمستان

480,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
480,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

2,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
2,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

رویان

1,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
1,700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

چمستان

380,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
380,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

نور

580,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
580,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع