سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
4 ماه

ویلادرشمال

چمستان

480,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
480,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

چمستان

400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
4 ماه

خریدویلا در شمال

مازندران

750,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 240 متر مربع
750,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 2 حمام 240 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

رویان

1,700,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
1,700,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا شمال دوبلکس

نور

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

500,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
500,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در مازندران

مازندران

850,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
850,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران رویان

730,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
730,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

900,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
900,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

320,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
320,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

360,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
360,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نوشهر

مازندران نوشهر

1,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
1,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

رویان

4,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
4,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

750,000,000 تومان / کلید تحویل
5 اتاق خواب 5 حمام 400 متر مربع
750,000,000 تومان / کلید تحویل
5 اتاق خواب 5 حمام 400 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

550,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
550,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

رویان

2,500,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
2,500,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

650,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
650,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

1,000,000,000 تومان / کلیدتحویل
5 اتاق خواب 5 حمام 500 متر مربع
1,000,000,000 تومان / کلیدتحویل
5 اتاق خواب 5 حمام 500 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

450,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
450,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

370,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
370,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع