سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
5 ماه

خرید ویلا در نور شهرکی

جاده نور

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال

سیسنگان

480,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 70 متر مربع
480,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 70 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

نوشهر

1,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
1,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال

رویان

1,600,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
1,600,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال

رویان

2,400,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
2,400,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

رویان

5,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع
5,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

رویان

4,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع
4,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال

ررویان

1,150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
1,150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال

رویان

2,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
2,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نور

انارجار

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا در رویان

مازندران

1,000,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
1,000,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
5 ماه

ویلا دوبلکس نور

نور

220,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
220,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا جنگلی نور

نور

220,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
220,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
5 ماه

فروش ویلا استخردار

مازندران

130,000,000 تومان / کلیدتحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
130,000,000 تومان / کلیدتحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
5 ماه

خریدویلا رویان سنددار

توسکا

430,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
430,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال

نوشهر

700,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
700,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
5 ماه

خریدویلا در رویان

عالم کلاه

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 95 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 95 متر مربع
5 ماه

خرید ویلای سنددار در رویان

رویان

1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 360 متر مربع
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 360 متر مربع
5 ماه

ویلا در رویان سنددار

رویان

600,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نور

جاده نور

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 175 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 175 متر مربع
5 ماه

خریدویلارویان

وازیوار

410,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
410,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع