سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
5 ماه

ویلا شمال

نوشهر

1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال

نوشهر

1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 550 متر مربع
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 550 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

800,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 346 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 346 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال چمستان

چمستان

420,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
420,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال چمستان

چمستان

800,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
800,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال چمستان

چمستان

400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

رویان

2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

رویان

2,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
2,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

رویان

1,600,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع
1,600,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال استخردار

نوشهر

2,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
2,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

750,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 240 متر مربع
750,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 240 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

650,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
650,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
5 ماه

ویلا ارزان در چمستان

چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
5 ماه

ویلا شهرکی در چمستان

چمستان

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا جنگلی در نور

نور

600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال جنگلی

چمستان

600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 140 متر مربع
600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 140 متر مربع
5 ماه

ویلا دوبلکس در نور

رویان

600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

نوشهر

680,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
680,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
5 ماه

ویلا در چمستان اقساطی

چمستان

270,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 210 متر مربع
270,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 210 متر مربع