سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
4 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 240 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 240 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

رویان

2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا شمال

نور

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

رویان

600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

380,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
380,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا نوشهر نخ شمال

نوشهر

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

رویان

900,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 240 متر مربع
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 240 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 330 متر مربع
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 330 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

نور

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 325 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 325 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

رویان

2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

رویان

2,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
2,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در شمال

رویان

4,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
4,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

نوشهر

5,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
5,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا شمال

نوشهر

2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

900,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

نوشهر

2,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
2,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

ویلای جنگلی در چمستان

مازندران چمستان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

900,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
900,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
4 ماه

ویلا در چمستان ارزان سنددار

چمستان

88,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 165 متر مربع
88,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 165 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا باغ در نوشهر

نوشهر

800,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 280 متر مربع
4 ماه

ویلا در چمستان سنددار

جاده نور

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع