سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
4 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

700,000,000 تومان / کلیدتحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
700,000,000 تومان / کلیدتحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

450,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
450,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

نور

1,200,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 325 متر مربع
1,200,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 325 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نور

مازندران نور

350,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
350,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا رویان شهرکی

رویان

2,600,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
2,600,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

600,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
600,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نور

نور

300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
300,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

550,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
550,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

800,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
800,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

1,000,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
1,000,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا دوبلکس رویان

مازندران رویان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 700 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 700 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در شمال

نور

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
4 ماه

ویلا در نور شرایطی

جاده نور

120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
120,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 170 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نوشهر جنگلی

نوشهر

1,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 450 متر مربع
1,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 450 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

نور

500,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
500,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
4 ماه

ویلا سنددار در نوشهر

نوشهر

1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 400 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نور شهرکی

جاده نور

600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 250 متر مربع
4 ماه

خریدویلا در نور

سعادت اباد

400,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 240 متر مربع
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 240 متر مربع
4 ماه

خریدویلا در نور

سعادت آباد

430,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
430,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
4 ماه

خریدویلا در نور

واز

630,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
630,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع