سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
4 ماه

ویلا در شمال

سیسنگان

1,150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
1,150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا ساحلی رویان

مازندران رویان

800,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا جنگلی نور

نور

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا چمستان

چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا نور

نور

220,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
220,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا شمال

نور

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

340,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
340,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

580,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
580,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
4 ماه

خریدویلا در نور

ایزدشهر

810,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
810,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
4 ماه

خریدویلا در رویان

بنجیکول

730,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 1397 متر مربع
730,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 1397 متر مربع
4 ماه

خریدویلا در رویان

صلاح الدین کلا

520,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
520,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا نیم دوبلکس چمستان

مازندران

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا دوبلکس سنددار

مازندران

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا استخر دار در ایزدشهر

نور

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا جنگلی نور اقساطی

نور

400,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
4 ماه

فروش ویژه و به قیمت ویلا رویان

رویان

600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
4 ماه

خرید ویلاباغ در سیسنگان

نوشهر_سیسنگان

900,000,000 تومان / کلیدتحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
900,000,000 تومان / کلیدتحویل
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

800,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
800,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

500,000,000 تومان / کلیدتحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
500,000,000 تومان / کلیدتحویل
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نور

نور

1,500,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 290 متر مربع
1,500,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 290 متر مربع
4 ماه

خریدویلا در چمستان

چمستان

400,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 1 حمام 110 متر مربع
400,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 1 حمام 110 متر مربع