سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
4 ماه

فروش ویلا جنگلی نور

نور

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
4 ماه

خرید ویلاباغ در شمال

چمستان_نعمت آباد

200,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
200,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
4 ماه
4 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال چمستان

چمستان

360,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
360,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
400,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در چمستان ارزان

جاده چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

چمستان

430,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
430,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع

ویلا در شمال

چمستان

950,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
950,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

چمستان

500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 100 متر مربع
500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 100 متر مربع

ویلا شمال

نوشهر

3,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
3,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

ویلا در شمال

چمستان

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع

ویلا در شمال

چمستان

600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

1,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
1,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا شمال چمستان

چمستان

100,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
100,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا نور اقساطی

نور

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 205 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 205 متر مربع
4 ماه

ویلا درشمال

انارور

1,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
1,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

چمستان

370,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 110 متر مربع
370,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 110 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان_بهدشت

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

رویان

1,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
1,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
4 ماه

ویلادر شمال

سیسنگان

1,150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
1,150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع