سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

ملک های رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
3 ماه

ویلا داخل شهرک شمال

جنگلی

1,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
1,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا رویان اقساطی

رویان

550,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 225 متر مربع
550,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 225 متر مربع
3 ماه

ویلا چمستان

نوشهر

890,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
890,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

رویان

1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
1,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در رویان

مازندران رویان

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا رویان

مازندران

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 350 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا جنگلی رویان

مازندران

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 340 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 340 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نوشهر

مازندران، Iran

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا دوبلکس رویان

مازندران رویان

400,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

رویان

800,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا در رویان

رویان، Iran

600,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا ساحلی رویان

مازندران رویان

800,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
800,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا رویان شهرکی

رویان

2,600,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
2,600,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 400 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا دوبلکس رویان

مازندران رویان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

رویان

2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

رویان

600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

رویان

900,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 240 متر مربع
900,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 240 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

رویان

2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 350 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

رویان

2,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
2,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در شمال

رویان

4,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
4,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 346 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 346 متر مربع
1 2 3 4 5