سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

ملک های نوشهر

فیلتر
مرتب سازی توسط
3 ماه

ویلا حیاط دار نوشهر

جنگلی ساحلی

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 165 متر مربع
800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 165 متر مربع
3 ماه

خرید ویلادر نوشهر

نوشهر

2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 310 متر مربع
2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 310 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در نوشهر اقساطی

نوشهر

900,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
900,000,000 تومان
4 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
3 ماه

ویلا ویو جنگل

نور

660,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 175 متر مربع
660,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 175 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در شمال

نوشهر

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نوشهر

مازندران

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نوشهر

مازندران

1,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
1,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نوشهر

مازندران

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نوشهر

مازندران، Iran

650,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

800,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
800,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

1,000,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
1,000,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

نوشهر

5,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
5,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا شمال

نوشهر

2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال استخردار

نوشهر

2,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
2,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

نوشهر

680,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
680,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال

سیسنگان

480,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 70 متر مربع
480,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 70 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال

نوشهر

2,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
2,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

سیسنگان

2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

1,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
1,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

مازندران نوشهر

1,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
1,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 500 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

مازندران نوشهر

5,000,000,000 تومان
03 اتاق خواب 30 حمام 460 متر مربع
5,000,000,000 تومان
03 اتاق خواب 30 حمام 460 متر مربع
1 2