سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

ملک های نور

فیلتر
مرتب سازی توسط
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 100 متر مربع
180,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 100 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا در نور اقساطی

نور

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 240 متر مربع
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 240 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا در نور

نور

190,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
190,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا نور اقساطی

نور

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا جنگلی نور اقساطی

نور

220,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 221 متر مربع
220,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 221 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا در نور

نور

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
5 اتاق خواب 5 حمام 350 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
5 اتاق خواب 5 حمام 350 متر مربع
3 ماه

ویلا شهرکی

نور، Mazandaran Province, Iran

490,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 140 متر مربع
490,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 140 متر مربع
3 ماه

ویلا جنگلی در نور

نور

1,500,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 1 حمام 135 متر مربع
1,500,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 1 حمام 135 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا شمال چمستان

نور، Mazandaran Province, Iran

120,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 105 متر مربع
120,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 105 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا جنگلی نور

نور

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا نور

نور

220,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
220,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا شمال

نور

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا دوبلکس سنددار

مازندران

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا استخر دار در ایزدشهر

نور

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
4 ماه

فروش ویلا جنگلی نور اقساطی

نور

400,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
400,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 250 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در نور

مازندران نور

350,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
350,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

مازندران

500,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
500,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در مازندران

مازندران

850,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
850,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

ویلا مدرن سرسبز سنددار نور

نور

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 115 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 115 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

نور

580,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
580,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
5 ماه

دوبلکس لوکس جنگلی نما سنگ

نور

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
1 2 3