سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

ملک های چمستان

فیلتر
مرتب سازی توسط
3 ماه

خرید ویلا اقساطی در رویان

چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 155 متر مربع
150,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 155 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

230,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
230,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
3 ماه

ویلا کنار جنگل چمستان

منطقه جنگلی

470,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
470,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 300 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا جنگلی شمال

جنگلی

400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

910,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 190 متر مربع
910,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 190 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
210,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا چمستان نعمت آباد

نور

190,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 195 متر مربع
190,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 195 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
3 ماه

ویلا شمال

چمستان

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
3 ماه

ویلا شمال

چمستان

500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
500,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

330,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
330,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا شمال چمستان

نور

100,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
100,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
3 ماه

فروش ویلا چمستان

نور، Mazandaran Province, Iran

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

چمستان

300,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
300,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
3 ماه
3 ماه

ویلا شمال

چمستان

350,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
350,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در چمستان

نور

500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
3 ماه

ویلا در شمال

نور

600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 4 حمام 180 متر مربع
600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 4 حمام 180 متر مربع
3 ماه

خرید ویلا در شمال اقساطی

نور

550,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
550,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
3 ماه

ویلا استخردار

نور

2,200,000,000 تومان
4 اتاق خواب 5 حمام 340 متر مربع
2,200,000,000 تومان
4 اتاق خواب 5 حمام 340 متر مربع
3 ماه

ویلا دوبلکس سند دار

نور

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
1 2 3 4 5 6 7 8