سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خانم نیازی

درباره نویسنده

177 املاک توسط خانم نیازی

فیلتر
مرتب سازی توسط
4 ماه

ویلا شمال

رویان

2,400,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
2,400,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا در شمال

رویان

5,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع
5,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 600 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

رویان

4,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع
4,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

ررویان

1,150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
1,150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

رویان

2,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
2,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

850,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
850,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

نوشهر

2,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
2,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

رویان

2,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
2,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

رویان

2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

950,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
950,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

650,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

رویان

2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15