سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خانم نیازی

درباره نویسنده

177 املاک توسط خانم نیازی

فیلتر
مرتب سازی توسط
4 ماه

خرید ویلا در شمال

رویان

4,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
4,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

نوشهر

5,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
5,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 450 متر مربع
4 ماه

خرید ویلا شمال

نوشهر

2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

نوشهر

2,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
2,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

رویان

2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
2,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 270 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

رویان

2,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
2,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال استخردار

نوشهر

2,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
2,800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال جنگلی

چمستان

600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 140 متر مربع
600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 140 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

نوشهر

680,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
680,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

سیسنگان

480,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 70 متر مربع
480,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 70 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

نوشهر

1,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
1,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

رویان

1,600,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
1,600,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 200 متر مربع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15