سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خانم نیازی

درباره نویسنده

177 املاک توسط خانم نیازی

فیلتر
مرتب سازی توسط
4 ماه

ویلا در شمال

چمستان

430,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع
430,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 120 متر مربع

ویلا در شمال

چمستان

950,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
950,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

چمستان

500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 100 متر مربع
500,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 100 متر مربع

ویلا شمال

نوشهر

3,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
3,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع

ویلا در شمال

چمستان

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع
400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 110 متر مربع

ویلا در شمال

چمستان

600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
4 ماه

ویلا درشمال

انارور

1,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
1,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

چمستان

370,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 110 متر مربع
370,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 110 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

رویان

1,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
1,900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
4 ماه

ویلادر شمال

سیسنگان

1,150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
1,150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 260 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

سیسنگان

1,150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
1,150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 190 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال

رویان

2,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
2,400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15